Youtubeข่าวโคราช

ข่าวเด่น

ข่าวโคราช

ป.ป.ช.ภาค 3 ลุยป้องกันปราบปรามการโกงกินเร่งขยายเครือข่าย STRONG –​ จิตพอเพียงต้านทุจริต

 

 ป.ป.ช.ภาค 3 ลุยป้องกันปราบปรามการโกงกินเร่งขยายเครือข่าย STRONG –​ จิตพอเพียงต้านทุจริต

                                                     ว่าที่ร้อยตรีทวี ชุนเกาะ ประธานชมรม STRONG -​ จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา ได้เดินสาย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย STRONG -​ จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยลงพื้นที่จัดกิจกรรม เปิดเวทีชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับโมเดล STRONG -​ จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครราชสีมา รวม 12 อำเภอ ประกอบด้วย โชคชัย ครบุรี บ้านเหลื่อม ด่านขุนทด ปักธงชัย พระทองคำ พิมาย โนนแดง เฉลิมพระเกียรติ โนนไทย ลำทะเมนชัย และอำเภอเมืองนครราชสีมา

                                                     โดยมี พี่น้องประชาชนอยากหลากหลายอาชีพเข้าร่วมเป็นสมาชิก และร่วมรับการอบรม หลายร้อยคน มีเป้าหมายเพื่อให้เป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและเตรียมที่ขยายให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาต่อไป

                                                     ด้านนายกฤตชัย พรมวัน เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 เปิดเผยว่า โครงการจิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) คือการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เริ่มจากการปรับฐานความคิดตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านการทุจริต ประยุกต์หลักพอเพียงเพื่อเป็นเครื่องมือด้านทุจริต และเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ถือเป็นที่มาของโครงการ STRONG -​ จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยได้เริ่มโครงการในพื้นที่จังหวัดต่างๆมาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบันเพื่อจัดจัดโครงการครบทั้ง 76 จังหวัดแล้ว

                                                     ซึ่งที่ผ่านมาจากการดำเนินการโครงการดังกล่าว ส่งผลให้พี่น้องประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ และนำไปสู่การป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม สามารถป้องกันการทุจริตได้ในหลายพื้นที่ โดยมีเป้าหมายที่จะขยายให้มีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วทั้งประเทศต่อไป

                                                     อย่างไรก็ตาม สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ STRONG -​ จิตพอเพียงต้านทุจริต ต้องมีใจเป็นกลาง มีจิตสาธารณะ มีเป้าหมายในการช่วยกันป้องกันปราบปรามการทุจริต ซึ่งเรามีเป้าหมายหลักคือการป้องกันมากกว่าการปราบปราม คือเน้นการป้องกันก่อนที่จะเกิดการทุจริตขึ้น สมาชิกที่พบ สิ่งต้องสงสัยที่อาจจะมีการทุจริต สามารถเก็บข้อมูลส่ง ป.ป.ช. เพื่อประสานกันลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องรอให้โครงการหรือว่างบประมาณดังกล่าวเสร็จสิ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน ซึ่งหากโครงการนี้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศเชื่อว่าจะส่งผลให้การทุจริตคอรัปชั่นลดลงและหมดไปในที่สุด.

อุบัติเหตุ-อาชญากรรม

ส่วนราชการ-อปท.

เทคโนโลยี-การศึกษา

เศรษฐกิจ-การเมือง

ท่องเที่ยว-กีฬา

สกู๊ป-คอลัมน์

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช

คลิปเด็ด

 

         

         

          

         

Login Form

ผู้เข้าชม

931381
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
251
151
402
929289
6608
7079
931381

Your IP: 35.175.191.46
2023-09-25 17:14