เศรษฐกิจ-การเมือง

ประกาศ

ตามที่ข้าฯ นายชานนท์ พิมพ์สิม และนายสมกรกันต์ พรมมร

ได้มีการส่งต่อข้อความเป็นหนังสือร้องเรียนนายณัฐพงศ์ อรชร ผ่านช่องทางแอปพิลเคชั่นไลน์ส่วนตัวนั้น

ไม่เป็นความจริง และคลาดเคลื่อน ต้องขออภัยนายณัฐพงศ์ อรชร

เศรษฐกิจ-การเมือง

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช