เทคโนโลยี-การศึกษา

มทร.อีสานฉีดวัคซีนป้องกัน พร้อมเป็นหน้าด่านสู้โควิด-19

มทร.อีสานฉีดวัคซีนป้องกัน พร้อมเป็นหน้าด่านสู้โควิด-19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงพื้นที่เยี่ยมทีมงานจิตอาสา ที่นำโดย ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารจากทั้ง 4 คณะของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ซึ่งไปร่วมปฏิบัติภารกิจช่วย รพ.มหาราชนครราชสีมา และไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โคราชฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ถือเป็นการพร้อมใจฉีกวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19

สำหรับการรวมพลไปฉีดวัคซีนของชาว มทร.อีสาน ได้รับความอนุเคราะห์จาก รพ.มหาราชนครราชสีมา เนื่องจากทาง มทร.อีสาน มีการผลัดเปลี่ยนจิตอาสาไปช่วยปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือนานกว่า 1 เดือน ทางโรงพยาบาลจึงเห็นสมควรให้ทีมงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรทุกส่วนงาน ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนใน วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยถือว่าเป็นบุคลากร มทร.อีสาน กลุ่มแรก ๆ ที่ได้รับการฉีดต่อจากจากทีมงานบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นการเร่งสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับผู้ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มารอรับบริการการฉีดวัคซีนในงาน Hack Vax ด้วย

จากการสำรวจบุคลากร มทร.อีสาน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไปแล้ว กว่า 600 คน มีการติดตามอาการหลังฉีด ณ สถานที่ให้บริการราว 30 นาที จากนั้นทีมงาน มทร.อีสาน จะมีการติดตามอาการผู้ที่ได้รับวัคซีนทุกราย ซึ่งเบื้องต้นยังไม่พบผู้ใดมีอาการผิดปกติ ส่วนมากมีอาการปวดแขนข้างที่ฉีดอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นก็หายเป็นปกติ

อธฺการบดี มทร.อีสาน กล่าวอีกว่า มทร.อีสาน ยังคงส่งทีมงานจิตอาสาช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของ ทีมงาน Call center รับลงทะเบียนฉีดวัคซีน สายด่วน 044 235777 และ 044 235888 ซึ่งปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นต้นมา รวมถึงทีมงานรับลงทะเบียนรายงานตัวผู้ที่มารับวัคซีนในงาน Hack vex ปฏิบัติภารกิจตั้งแต่เริ่มเปิดงานวันแรก 19 พฤษภาคม 2564 และในวันที่ 22 พฤษภาคม นี้ ทีมงานจิตอาสาทั้ง 2 ส่วน จะไปรวมตัวกันดำเนินงานที่บริเวณโคราชฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมาทั้งหมด เพื่อจัดการระบบการรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19อย่างครบวงจร

มทร.อีสาน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ในการสนับสนุนงาน Hack vax สนับสนุนงานของจังหวัดให้ขับเคลื่อนระบบการฉีดวัคซีนโควิด-19 นี้ไปได้อย่างราบรื่น เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าหากประชาชนชาวโคราชพร้อมใจกันไปฉีดวัคซีน อีกไม่นานจังหวัดนครราชสีมาจะกลับมาสู่สภาวะปกติ.

 

ปรีดา สาระลัย/จ.นครราชสีมา

 

เทคโนโลยี-การศึกษา

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช