เทคโนโลยี-การศึกษา

ชื่นชม 2 นศ.ม.ราชภัฏโคราช คว้าเหรียญฯ ยูยิตสู ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ชื่นชม 2 นศ.ม.ราชภัฏโคราช คว้าเหรียญฯ

 ยูยิตสู ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา “นักกีฬายูยิตสู” สามารถคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขัน ยูยิตสู ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2564 ณ สนาม ทรูอารีน่า หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564

  1. นางสาวเบญจมาศ เทียมจิตร สาขาการจัดการ ชั้นปีที่3 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง ในประเภท  Fighting และ Newaza
  2. นางสาววิยะดา อุตสาหะ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้นปีที่1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในประเภท Newaza

“ยูยิตสู” เป็นศิลปะการบริหารร่างกายและจิตใจ มีการรวบรวมวิชายูยิตสูเข้ามาเป็นมาตรฐานอันหนึ่งอันเดียวกัน และจัดให้เป็นหมวดเพื่อสะดวกแก่การศึกษา และขนานนามวิชานี้ใหม่ว่ายูโด เมื่อประมาณ 97 ปีมาแล้ว ทั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าวิชายูโดนั้นมีความสัมพันธ์สืบเนื่องมาจากวิชายูยิตสู อีกด้วย

ในปัจจุบัน กีฬายูยิตสู ได้พัฒนาจนเป็นกีฬาและศิลปะป้องกันที่สามารถใช้ได้จริงๆ จนมีความนิยมอย่างมากใน อเมริกา ยุโรป และเอเชีย เนื่องจากการเล่นใช้ทุกองค์ประกอบ มี แตะต่อย ทุ่ม ล็อค จับ หัก มีครบถ้วนทุกกระบวนท่าการป้องกันตัว

 

เทคโนโลยี-การศึกษา

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช