ท่องเที่ยว-กีฬา

เส้นทางท่องเที่ยวสายใหม่ ณ ครบุรี สันเขื่อนมูลบน ฟูจิครบุรี สกายวอร์คภูกิ่งฟ้า

เส้นทางท่องเที่ยวสายใหม่ ณ ครบุรี สันเขื่อนมูลบน ฟูจิครบุรี สกายวอร์คภูกิ่งฟ้า

เมื่อไม่นานที่ผ่านา ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานสภาส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมสมาชิกและคณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ บริเวณ ท่าเรือบ้านมาบกราดภายในเขื่อนลำแชะ ต.โคกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ร่วมประชุมหารือในการวางแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอครบุรี ร่วมกับทางคณะอนุกรรมการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอำเภอครบุรี และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอครบุรี  เพื่อผลักดันให้แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอครบุรีเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากขึ้น พร้อมเตรียมส่งเสริมให้เป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสัมผัสของจังหวัดนครราชสีมา   ตามโครงการ Korat Love Korat

อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ขึ้นชื่อของอำเภอครบุรี อาทิ สันเขื่อนมูลบน ฟูจิครบุรี สะพานไม้ร้อยปี และสกายวอร์คภูกิ่งฟ้า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว  ซึ่งหลังจากการประชุมหารือร่วมกัน ทางสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา จะได้นำข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของอำเภอครบุรีทั้งหมด ไปวางแผนการทำเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบเพื่อให้สะดวกต่อนักท่องเที่ยวและอาจจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเส้นทางเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆ  และเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง อันจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วย

ท่องเที่ยว-กีฬา

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช