เศรษฐกิจ-การเมือง

ชาวนาโคราชทุกข์หนักจ้างเครื่องสูบน้ำต่อชีวิตต้นข้าว

ชาวนาโคราชทุกข์หนักจ้างเครื่องสูบน้ำต่อชีวิตต้นข้าว

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวนาในอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา หลายรายกำลังประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงนาน ส่งผลทำให้ ข้าวนาปีนับพันไร่ เริ่มเหี่ยวเฉาและเตรียมที่จะยืนต้นตาย

โดยนายหัน ดวงเสนาะ อายุ 64 ปี ชาวนาตำบลเสมาใหญ่ ได้บอกว่า ลงทุนปลูกข้าวนาปี ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิ จำนวน 20 ไร่ ตอนแรกกำลังจะเจริญเติบโตกลับมาเจอกับปัญหาฝนทิ้งช่วง ต้นข้าวเริ่มเหี่ยวเฉาตายอีกทั้งเจอกับปัญหาวัชพืชเจริญเติบโตปกคลุมต้นข้าว ได้รับความเสียหายตนเองจำเป็น ต้องว่าจ้าง คนในหมู่บ้าน นำเครื่องสูบน้ำ มาติดตั้ง เพื่อสูบน้ำ จากคลองน้ำ ระยะทางไกลกว่า 2 กิโลเมตรเพื่อต่อชีวิตต้นข้าว

โดยต้องเสียค่าจ้างเป็นชั่วโมงๆ ละ 100 บาท เพื่อสูบน้ำเข้าที่นา ซึ่งต้องเสียค่าจ้างสูบน้ำไร่ละ 500 บาท จำนวน 20 ไร่ รวมเป็นเงินกว่า 10,000 บาท จึงทำให้ตนเองได้รับความเดือดร้อน ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำนาปลูกข้าวที่สูงขึ้นกว่าเดิม ชาวนาหลายรายในอำเภอบัวใหญ่ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันบางรายไม่มีเครื่องสูบน้ำก็ต้องยอมรับสภาพให้ต้นข้าวเหี่ยวรอเพียงฝนที่จะตกลงมาช่วยต่อชีวิตให้ต้นข้าว จึงอยากวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำฝนเทียมเพื่อลดความเดือดร้อนให้ชาวนาด้วย..

 

เศรษฐกิจ-การเมือง

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช