เศรษฐกิจ-การเมือง

ชาวนาห้วยแถลงเลี้ยงหนูสู้ภัยแล้งทำฟาร์มบ่อซิเมนต์รายได้นับหมื่น

ชาวนาห้วยแถลงเลี้ยงหนูสู้ภัยแล้งทำฟาร์มบ่อซิเมนต์รายได้นับหมื่น

ที่ จ.นครราชสีมา จากสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ของ จ.นครราชสีมา ที่ยังคงขยายพื้นที่เป็นวงกว้าง ส่งกระทบนาข้าวของเกษตรกรได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะข้าวนาปีได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก

นาย ชาญชัย ขุนบุญ อายุ 50 ปี ชาวนาบ้านหลุ่งประดู่ หมู่ที่ 11 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา ได้เลิกทำนาปีหลังจากประสบภัยแล้งบ่อยครั้ง โดยหันมาเลี้ยงหนูนาในบ่อซิเมนต์ ขายแทนการทำนาประสบผลสำเร็จ มีรายได้นับหมื่นบาทต่อเดือน

สำหรับการเลี้ยงหนูนาในวงบ่อซิเมนต์นั้น  ใช้วงบ่อซิเมนต์ 2 วงวางซ้อนกัน ปล่อยพ่อพันธุ์ 1 ตัว ต่อแม่พันธุ์ 5 ตัว  เอาไม้ไผ่ หรือวัสดุที่เป็นโพลง ทิ้งไว้ให้เป็นที่หลบซ่อนของหนู เพราะนิสัยหนูนาชอบอยู่ตามซอก หาฝาครอบไว้ ส่วนอาหารใช้ข้าวเปลือก หรือ อาหารหมู เลี้ยงภายใน 1 ปี แม่พันธุ์จะออกลูก 2คลอก แต่คลอกจะออกลูก  12 ตัว

เมื่อได้ลูกมาแล้ว นำไปเลี้ยงขุนไว้ในวงบ่อซิเมนต์ โดยเลี้ยงประมาณ4- 6 เดือนจะได้หนูพุกใหญ่เนื้อน้ำหนักตัวละ1-2 กก.แต่โดยเฉลี่ยหนูพุกใหญ่น้ำหนักจะอยู่ที่ตัวละ 1.5 กก.จากนั้นมาชำแหละ ถอนขน เพราะพฤติกรรมการบริโภคทางภาคอีสานนิยมบริโภคทั้งหนังด้วย แต่ภาคกลางใช้วิธีถลกหนังออก  และผ่าท้องเอาไส้ออก เอาเครื่องในบางส่วนไว้ นำไปแช่ช่องเย็น เพื่อไปส่งขาย

ราคาที่ภาคอีสานในราคาตัวละ 150-200 บาท ส่วนพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์และเจริญพันธุ์แล้วขายคู่ละ 500 บาท ทำให้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่ต่ำกว่า 15,000-20,000 บาท โดยลงทุนแค่ซื้ออุปกรณ์บ่อซิเมนต์แค่ครั้งเดียว.

 

 

เศรษฐกิจ-การเมือง

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช