เทคโนโลยี-การศึกษา

เปิดโฉมหน้า 5 บัณฑิต.มทส.คนเก่ง ช่วยทีมวิจัย ประดิษฐ์เครื่องกำจัดฝุ่น PM 2.5 ด้วยประจุไฟฟ้า

เปิดโฉมหน้า 5 บัณฑิต.มทส.คนเก่ง ช่วยทีมวิจัย

 ประดิษฐ์เครื่องกำจัดฝุ่น PM 2.5 ด้วยประจุไฟฟ้า

นักวิจัย มทส. ประดิษฐ์เครื่องกำจัดฝุ่น PM 2.5 ด้วยประจุไฟฟ้าไอออนต้นแบบเป็นผลสำเร็จ สามารถช่วยป้องกัน การกระจายของฝุ่น ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ลดความเสี่ยงของผู้ป่วยทางเดินหายใจและการเกิดภูมิแพ้ สามารถออกแบบ ให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม มีประสิทธิภาพเทียบเท่าต้นไม้ที่มีขนาดกลางกว่า 500 ต้น ในพื้นที่ 9 ตารางเมตร โดยใช้ พลังงานไฟฟ้าเพียงชั่วโมงละ 1.50 บาท มุ่งขยายสู่ชุมชนในวงกว้างเพื่อแก้ปัญหา PM 2.5 อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ อาคารสุรสัมมนาคาร ม.เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)อ.เมือง จ.นครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี มทส. เป็นประธานการแถลงข่าวผลงานวิจัย เครื่องกำ จัดฝุ่น PM 2.5 ด้วยประจุไฟฟ้าไอออน โดยสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวเป็นผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา หัวหน้าสถาน วิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และคณะทีมผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าทีมวิจัย เปิดเผยว่า  ผลงานวิจัยเครื่องกำจัดฝุ่น PM 2.5 ด้วยประจุไฟฟ้าไอออน เกิดจากแนวคิดในการแก้ปัญหา PM 2.5 ที่เกิดขึ้น ในประเทศไทย โดยมีหลักการทำงานคล้ายเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ในระบบปิด แต่คณะนักวิจัยได้ออกแบบให้เครื่องดังกล่าว สามารถที่จะใช้ในระบบเปิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการนำไปใช้งานได้จริง การประหยัดพลังงาน และการออกแบบ ให้สวยงามกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม

โดยใช้หลักการปล่อยประจุไฟฟ้าลบ ที่สร้างจากวงจรทวีแรงดันหลายหมื่นโวลต์ จากไฟฟ้า 220 Vac ขึ้นไปเป็นแรงดันไฟฟ้าประมาณ 35,000 Vdc ค่ากระแส 18 mA (วงจรสร้างแรงดันสูง กระแสต่ำ) และ แรงดันไฟฟ้าสูง 35,000 Vdc เพื่อจ่ายประจุไฟฟ้าไอออนออกไปในอากาศผ่านปลายแหลมของแผ่นเพลททองแดง เพื่อดักจับอนุภาคของฝุ่น PM 2.5 ทำให้อนุภาคฝุ่นเป็นกลางหล่นลงสู่พื้น คงเหลือแต่อากาศที่สะอาดปราศจากฝุ่นควันกลับ สู่ธรรมชาติ มีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

โดยเครื่องกำจัดฝุ่น PM 2.5 ต้นแบบนี้ สามารถกำจัดฝุ่นละอองได้ 100,000 ไมโครกรัม/ชั่วโมง เทียบเท่าประสิทธิภาพของต้นไม้ขนาดกลางที่มีพื้นที่ใบรวมประมาณ 9 ตารางเมตร จำนวน 510 ต้น และค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณชั่วโมงละ 1.50 บาท สามารถช่วยป้องกันการกระจายของฝุ่น ลดความ เสี่ยงของผู้ป่วยทางเดินหายใจและการเกิดภูมิแพ้ได้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพ ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวเครื่อง มีขนาด 120 ซม. X 120 ซม. X 120 ซม. ภายในบรรจุหม้อแปลงไฟฟ้า Step up ขนาด 55 ซม. X 55 ซม. X 72 ซม. เสาปล่อยประจุไฟฟ้าทองแดงมีขนาด 120 ซม. X 120 ซม. X 255 ซม. และมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 200,000 บาทต่อเครื่อง

ทั้งนี้ ทีมงานและนักวิจัยคาดหวังว่า เครื่องกำจัด PM 2.5 ด้วยระบบไฟฟ้าไอออนดังกล่าว จะสามารถขยายผลและ ติดตั้งสู่ชุมชนเมือง ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ PM 2.5 เพื่อลดมลพิษได้ โดยสามารถออกแบบตัวเครื่องให้มีความสวยงามกลมกลืน ต่อสภาพแวดล้อมและเหมาะสมต่อสถานที่ที่จะทำการติดตั้งต่อไป.

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ผลการการวิจัยในครั้งนี้ ได้มีนักศึกษา ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยในฐานผู้ช่วยทีมวิจัย เป็น นักศึกษา ปี 4 ที่กำลังจะสำเสร็จการศึกษาปริญญาตรี จาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย

1.นายสำเริง สันทาลุนัย บ้านเลขที่ 79 ม.6 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

2.นายศิวดล ชัยวันดี บ้านเลขที่ 206 ม.2 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรี

3.นายณภัทร เสาทอง บ้านเลขที่27 ม.20 อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

4.นายวีรวัฒน์ เจริญศิริ 22 ม.20 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

5.นายศักดินันท์ แรมจันทึก บ้านเลขที่ 161/1 หมู่ 11 ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

โดยทั้งหมด ได้ทำการทดลองจากโปรเจคที่ทาง คณะที่กำหนดให้คือการศึกษาค้นคว้าวิธีกำจัด PM2.5 ก่อนทำการทดลองจากเล็ก ๆ น้อย ๆ จนนำไปสู่การทดลองแบบเป็นทางการโดยทีมงานคณะผู้วิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และนำมาสู่ซึ่งเครื่องกำจัดฝุ่น PM2.5 ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งล่าสุด ได้มีทางภาคเอกชนได้ให้ความสนใจผลการวิจับดังกล่าวติดต่อเข้ามาเพื่อดูถึงความเป็นไปได้ที่จะนำไปสู่การผลิตจำหน่ายอย่างเป็นทางการต่อไป.

 

 

ปรีดา สาระลัย/จ.นครราชสีมา/

 

เทคโนโลยี-การศึกษา

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช