เทคโนโลยี-การศึกษา

มทส. รับสมัครอาจารย์เทคโนโลยีการผลิตพืช

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านเมล็ดพันธุ์หรือสาขาวิชาใกล้เคียง โดยจบปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ (ด้านพืช) หรือ สาขาวิชาใกล้เคียง) มีประสบการณ์งานวิจัย และการสอนด้านเมล็ดพันธุ์ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี  

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก-โท ในหลักสูตรแบบทำวิทยานิพนธ์ ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่http://www.sut.ac.th/dp โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ในรูปแบบ pdf สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์ 0 4422 4709 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2559

เทคโนโลยี-การศึกษา

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช