ท่องเที่ยว-กีฬา

ฮือฮาต้นยางยักษ์อายุกว่า300ปีเตรียมเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชื่อม2จังหวัดอีสานใต้

ฮือฮาต้นยางยักษ์อายุกว่า300ปีเตรียมเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชื่อม2จังหวัดอีสานใต้

วันที่ 25 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า ที่บ้านยาง ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ นาย ศักดิ์ชาย เกรียงไกรยศ พัฒนาการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ได้เปิดชุมชนท่องเที่ยว 0T0P นวัตวิถีบ้านดงยาง เชื่อมโยงแหล่งอาริยธรรมขอมโบราณในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย ต้นยางดังกล่าว เจริญเติบโตอยู่กลางหมู่บ้าน มีลำต้นขนาดใหญ่ 9 คนโอบ มีความสูงกว่า 15 เมตร อายุประมาณ 300 ปี โดย นาย ศักดิ์ชาย บอกว่า ต้นยางขนาดใหญ่ ได้เจริญเติบโตอยู่ใจกลางหมู่บ้าน มีประวัติความเป็นมาที่เคียงคู่กับหมู่บ้าน ทางคณะกรรมการหมู่บ้านจึงได้มีมติร่วมกัน อนุรักษ์ ต้นยางนา โดยได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว 0T0P นวัตวิถีบ้านดงยาง เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมความสวยงามของต้นยาง และ เข้ามาเที่ยวชมหมู่บ้านดงยาง

ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ มีแหล่งอาริยธรรม ขอมโบราณ ปรางค์กู่สวนแตง เชื่อมโยงแหล่งโบราณคดี ขอมโบราณ ในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย.

ท่องเที่ยว-กีฬา

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช