ส่วนราชการ – อปท

กลุ่มแม่บ้านต.โบสถ์สู้โควิด-19 เปลี่ยนเศษผ้าเป็นที่เช็ดเท้าทำเงิน

กลุ่มแม่บ้านโคราชสู้โควิด-19 เปลี่ยนเศษผ้าเป็นที่เช็ดเท้าทำเงิน

วันที่ 24 มีนาคม  2564   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านและผู้สูงอายุ ใน ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ใช้เวลาว่าง รวมกลุ่มกันทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า ซึ่งเป็นสินค้าโอทอป นำไปขายที่ตลาดพิมาย และงานโอทอปทั่วประเทศ โดยทางกลุ่มจึงจัดอบรม เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมนำมาพัฒนาสินค้าให้มีความสวยงาม หลากหลาย ทนทาน เหนียวนุ่ม สามารถนำไปแช่น้ำและซักในเครื่องซักผ้าได้ ไม่หลุดลุ่ยตรงตามความต้องการของตลาด

นางประดิษฐา มามัง อายุ 50 ปี ประธานกลุ่มเย็บผ้า เปิดเผยว่า กลุ่มเย็บผ้า เริ่มต้นจากชาวบ้านในพื้นที่ ต้องการมีรายได้เสริมจากงานหลัก และ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงเกิดงานเย็บพรมเช็ดเท้านี้ขึ้นตามความถนัด นอกจากจะช่วยทำให้กลุ่มแม่บ้านมีรายได้เสริม กลุ่มผู้สูงอายุก็ยังมีงานทำช่วยบรรเทาความเหงา มีรายได้นับหมื่นบาทต่อเดือน

โดยจำหน่ายผืนละ 20 - 100 บาท แล้วแต่ขนาด และความยากง่ายของลวดลาย โดยมีสมาชิกภายในกลุ่มเย็บผ้าและพรมเช็ดเท้าตำบลโบสถ์ จำนวนกว่า 50 คน  ซึ่งประกอบไปด้วยแม่บ้านและผู้สูงอายุ โดยชาวบ้านจะใช้ทักษะการตัดเย็บที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็ก มาประดิษฐ์พรมเช็ดเท้าในรูปแบบต่างๆ ได้พรมเช็ดเท้ามีคุณภาพดี สีสันสวยสะดุดตา กลายเป็นสินค้า OTOP ของชุมชนตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย ไปแล้ว ผู้ที่ต้องการอุดหนุนพรมเช็ดเท้า สามารถไปเลือกซื้อได้ที่ตำบลโบสถ์  หรือสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 086-2569450 

ส่วนราชการ-อปท.

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช