ส่วนราชการ – อปท

นายกเทศบาลนครนครรราชสีมาร่วมแถลงข่าว “เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนโคราช” ประจำปี 2560

นายกเทศบาลนครนครรราชสีมาร่วมแถลงข่าว “เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนโคราช” ประจำปี 2560 

นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วย ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา แถลงข่าวเชิญชวนร่วมงาน เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนโคราชประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560 บริเวณสวนเมืองสวนสุรนารี สวนอนุสรณ์สถานและอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อสืบสานดำเนินรอยตามประเพณีทางพระพุทธศาสนาสานต่อเอกลักษณ์วัฒนธรรมพร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรมของจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นสำหรับงานนี้ ซีพีเอ็น ได้สนับสนุนเงินรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดแห่เทียนพรรษาและมีการแจกเทียนเพื่อให้ชาวโคราชที่มาร่วมงานได้นำไปใช้ในกิจกรรมเวียนเทียนที่กำลังมาถึง โดยมี

กันตภณ ผาณิตรัตน์, บำรุง เจริญพจน์, ศักย์ศรณ์ กีรติวรการ, รุจิเรศ นีรปัทมะ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานบริเวณ ชั้น 1 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ส่วนราชการ-อปท.

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช