ท่องเที่ยว-กีฬา

ทึ่งต้นไม้กลับหัวยักษ์ สัญลักษณ์ชุมชนเข็มแข็ง มั่งคั่งและยั่งยืน

ทึ่งต้นไม้กลับหัวยักษ์ สัญลักษณ์ชุมชนเข็มแข็ง มั่งคั่งและยั่งยืน

ที่ จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอหนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ว่า ที่วัดตะครองงาม หมู่ที่ 7 ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา มีสัญลักษณ์ที่สำคัญของหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ต้นไม้กลับหัว” จึงเดินทางไปตรวจสอบ พบว่าที่ศาลพระกลางวัดมีตอไม้ประดู่ขนาดใหญ่เส้นรอบวงบริเวณโคนต้นวัดได้ประมาณ 4 เมตร แต่ส่วนรากสาขาของตอไม้น่าจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 เมตร และที่น่าสนใจคือ การจัดวางตอไม้นั้นถูกวางกลับหัวเอารากขึ้นบน มองดูแล้วโคนไม้กลายเป็นลำต้น ในขณะที่รากไม้กลับกลายเป็นกิ่งก้านสาขา และมีการอัญเชิญรูปหล่อของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดนครราชสีมาอย่างพระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ในอิริยาบถนั่งสมาธิไปประดิษฐานไว้ไต้ต้นไม้กลับหัวต้นนี้อีกด้วย ขณะเดียวกันภายในบริเวณวัดก็มีตอไม้ในลักษณะเดียวกันนี้อีกจำนวนมาก

นายเลิศพันธุ์ สินบรรเลงเสนาะ นายอำเภอหนองบุญมาก กล่าวว่า ต้นไม้กลับหัวดังกล่าวเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความรักความสามัคคีของคนในหมู่บ้านนี้อย่างแท้จริง เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่กว่า 100 คน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปขุดมาจากที่ของชาวบ้านในอำเภอจักราชที่บริจาคให้เมื่อประมาณปี 2549 ที่ผ่านมา ใช้เวลาในการขุดนานเกือบ 1 สัปดาห์จึงนำขึ้นมาได้ โดยหลุมที่ขุดขึ้นมามีความกว้างเกือบสองงานเลยทีเดียว และสาเหตุที่ชาวบ้านช่วยกันขุดและนำมาก็เพื่อต้องการนำมาสร้างเป็นต้นไม้กลับหัว แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่เปรียบเสมือนเป็นรากไม้นับร้อยๆรากเสนอแนวความคิดที่หลากหลาย ก่อนที่จะผ่านการกลั่นกรองแนวคิดรวบรวมกันจนก่อเกิดเป็นลำต้นกลับหัวที่แข็งแกร่ง ซึ่งถือเป็น หลักการบริการประเทศของกรมการปกครอง ซึ่งได้น้อมนำมาจากศาสตร์ของพระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงตรัสไว้ว่า “การพัฒนาประเทศ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต้องพัฒนาที่ประชาชน พัฒนาที่บ้าน บ้านคือหน่วยพัฒนาที่เล็กที่สุด การจะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน บ้านจะต้องมีความสงบ บ้านต้องมีความร่วมมือ บ้านต้องมีความรัก สามัคคี สมานฉันท์ และบ้านต้องเข้าใจ ถึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข”   ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีต้นไม้กลับหัวเปรียบเสมอคนในชุมชนมีความคิดกลับหัว คิดนอกกรอบ อยู่ในหลักของความร่วมรักสามัคคีปรองดอง  และเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าชุมชนแห่งนี้ให้ความสำคัญกับชุมชนที่ต้องมีความรักความสามัคคีตามแนวทางศาสตร์พระราชาอย่างแท้จริง จนทำให้ล่าสุดหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกให้ชนะเลิศโครงการบ้านสวยเมืองสุขระดับจังหวัดนครราชสีมา และเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าประกวดระดับเขตอยู่ในขณะนี้ด้วย

ท่องเที่ยว-กีฬา

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช