เศรษฐกิจ-การเมือง

นักธุรกิจปทุมธานีน้ำใจงามมอบรถวิลแชร์10คันให้ผู้พิการที่โคราช

 

นักธุรกิจปทุมธานีน้ำใจงามมอบรถวิลแชร์10คันให้ผู้พิการที่โคราช

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 62 ที่ สมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 350 หมู่ 6 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายประกิต จันทร์สมวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ พร้อมด้วย นายไพศาล จารุสุวรรณรักษ์ นักธุรกิจจาก จ.ปทุมธานี ตัวแทนบริษัท เจพี พรีเมียมเฮ้าส์ จำกัด เลขที่ 1/17 หมู่ 4 ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  นำรถวิลแชร์จำนวน 10 คัน บริจาคให้กับ สมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางสาวมณีรัตน์ ตัณฑวรรธนะ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคนพิการที่ต้องการใช้รถวิลแชร์จากหลายอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมารับมอบด้วยตนเอง

นายประกิต จันทร์สมวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ เปิดเผยว่า สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ มีหน้าที่ส่งเสริมอาชีพคนพิการให้สามารถประกอบอาชีพด้วยตนเองได้ เป็นที่พึ่งของตนเองได้ เป็นที่พึ่งของครอบครัวและสังคม ซึ่งวิลแชร์ เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเบื้องต้นเพื่อให้สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ ครั้งนี้จึงได้ร่วมกับภาคเอกชนผู้ใจบุญจัดโครงการบริจาดวิลแชร์ให้ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ขาดแคลน ขึ้น โดยผู้สนใจร่วมกิจกรรมบุญสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริจาคได้  ซึ่งจะมีผู้พิการที่ต้องการใช้รถมาลงชื่อไว้กับทางสมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อจะได้จัดหามาส่งมอบให้ในครั้งต่อ ๆ ไป 

อย่างไรก็ตาม อยากให้คนทั่วไปเห็นผู้พิการเหมือนคนปกติ ที่สามารถประกอบอาชีพ มีฝีมือที่ประกอบอาชีพได้ แต่อาจจะมีผู้พิการบางส่วนที่ยังขาดโอกาส และอุปกรณ์ที่จะมาช่วยสนับสนุน ซึ่งหากมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนและได้รับโอกาสจากสังคม ก็จะทำให้คนกลุ่มนี้สามารถเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าสาสามารถช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือสังคมได้เช่นก้น

นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ยังมีแนวคิดในการเสริมอาชีพผู้พิการด้วยเทคโนโลยี โดยจะใช้เทคโนโลยี 80 เปอร์เซ็นต์ ใช้แรงคน 20 เปอร์เซ็นต์ เข้ามาส่งเสริมให้ผู้พิการประกอบอาชีพได้ ซึ่งเชื่อว่าหานำเทคโนโลยี่เข้ามาช่วยในการส่งเสริมอาชีพแล้วจะทำให้ผู้พิการมีอาชีพที่มั่นคงสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเองมากขึ้นไม่เป็นภาระของสังคมต่อไป.

 

เศรษฐกิจ-การเมือง

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช