เศรษฐกิจ-การเมือง

พิษภัยแล้งเดือดร้อนหนักแพลำสะแทดประทายต้องหยุดให้บริการ

พิษภัยแล้งเดือดร้อนหนักแพลำสะแทดประทายต้องหยุดให้บริการ

วันที่ 24 กรกฎาคม 62 ที่ บริเวณท่าแพ วิสาหกิจชุมชนล่องแพ บ้านดอนมัน หมู่ที่ 6 ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา พบว่า แพขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว จำนวน 7 ลำ จอดเกยตื้นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลำสะแทด หลังจาก ปริมาณน้ำแห้งขอด ทำให้ ผู้ประกอบการล่องแพได้ต้องหยุดให้บริการทั้งหมด

นายทวีศักดิ์ จอดนอก อายุ 26 ปี เจ้าของแพนำเที่ยว รายหนึ่ง  บอกว่า เขาลงทุนต่อแพท่องเที่ยว 1 ลำ เป็นเงิน 1 แสนบาท เพื่อนำมาใช้บริการนักท่องเที่ยว โดยคิดค่าบริการเที่ยวละ 2,000 บาท ในแต่ละวัน จะสามารถบริการนักท่องเที่ยว ได้ 2 รอบ เป็นเงิน 4,000 บาท แต่ในปัจจุบันนี้ ปริมาณน้ำแห้งขอด โดยบางช่วงเป็นเนินดิน ไม่สามารถล่องแพได้ ทำให้ ไม่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการแพท่องเที่ยวซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนทั้งหมด จำนวน 7 ลำ โดยผู้ประกอบการล่องแพ จำนวน 38 รายที่เป็นเจ้าของรวมกัน ได้รับผลกระทบ  ไม่สามารถล่องแพได้

โดยในช่วงนี้ ถ้าหากเปรียบเทียบกับในปีที่แล้ว ในช่วงเข้าพรรษา ปริมาณน้ำในลำสะแทด จะล้นตลิ่ง เหมาะสำหรับใช้ล่องแพท่องเที่ยวชมธรรมชาติริมฝั่งน้ำ ระยะทาง 8 กิโลเมตร  แต่มาในปีนี้ ปริมาณน้ำแห้งขอด จนแพเกยตื้น ได้รับความเดือดร้อนหนัก

เศรษฐกิจ-การเมือง

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช