เทคโนโลยี-การศึกษา

มทส.โคราชเจ๋ง คว้ารางวัล Gold Award นำเสนอผลงานวิจัยและคูหานิทรรศการ ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นำเสนอผลงานวิจัยและจัดแสดงคูหานิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) คว้ารางวัลชนะเลิศ Gold 

Award รางวัลถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 25,000 บาท โดยมี นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย หัวหน้าศูนย์วิจัยตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. นักวิจัยเจ้าของผลงาน 

ขึ้นรับถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท และเกียรติบัตร จากการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง “"โคพันธุ์โคราชวากิว ให้เนื้อนุ่ม 

ไขมันแทรกสูง เพิ่มกำไรให้เกษตรกร" เมื่อ 21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) 

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง 

มั่งคั่ง และยั่งยืน" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ส่งผลงานและนิทรรศการเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องเคยได้รับรางวัลทั้งระดับ Gold Award และ Platinum 

Award มาโดยตลอด

เทคโนโลยี-การศึกษา

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช