เทคโนโลยี-การศึกษา

เด็กนร.ศิลปะ ร.ร.เสิงสางแปรอักษรภาพวาดเทิดพระเกียรติฯ

 วันที่ 11 ส.ค. 59 ณ บริเวณสนามโรงเรียนเสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา นายวีระยุทธ เพชรประไพ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะ โรงเรียนเสิงสาง นำนักเรียนร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 

โดยได้ให้นักเรียนทั้งชายหญิงที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดเสมือนสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถรวม 124 คน ได้ถือภาพวาดจำนวน 124 ภาพ แปรรูขบวนเป็นเลขอารบิก 84 ซึ่งเป็นเลขที่ตรงกับพระชนมายุของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านในโอกาสมหามงคลของปีนี้

โดยผลงานที่ทางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเสิงสางได้ร่วมกันสร้างสรรค์มีทั้งจิตรกรรมภาพวาดและศิลปะการปะติด สร้างภาพเสมือนองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีความงดงามวิจิตร ใช้เวลาในการดำเนินการมานานนับเดือนกว่าจะได้ผลงานที่อย่างที่เห็น ซึ่งทุกคนที่ช่วยกันจัดทำผลงานต่างมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดิน

หลังจากที่ได้ทำการแปรรูปขบวนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ก็ได้มีการรวบรวมภาพวาดทั้งหมดไปจัดแสดงในนิทรรศการเทิดไท้องค์ราชินี วันแม่แห่งชาติ 84 พรรษา84 ภาพวาด ภายในหอศิลป์เสิงสาง โรงเรียนเสิงสาง ซึ่งหากผู้ใดสนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตามวันและเวลาราชการไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้.

เทคโนโลยี-การศึกษา

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช