เทคโนโลยี-การศึกษา

ราชภัฏโคราช พาน้องไหว้ย่า เทเหล้าเผาบุหรี่ ปี 59

 

        วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี 2559 โดยนำนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1,3 จำนวน จำนวน 3,811 คน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณ
ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ
แขกผู้มีเกียรติ ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ของเมืองโคราชเดินทางมาร่วมพิธี พร้อมทั้งวางพวงมาลาแสดงความเคารพต่อท่านท้าวสุรนารี และต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประกอบด้วย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้
ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาร่วมพิธี พร้อมทั้งวางพวงมาลาแสดงความเคารพ
ต่อท่านท้าวสุรนารี และต้อนรับนักศึกษาใหม่

จากนั้นผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่อง “นักศึกษา
รุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” ต่อด้วยพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่ นำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา อธิการบดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ
นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาใหม่ ร่วมกัน
กล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด ร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย ปิดท้ายด้วยนักศึกษาทุกคนสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และร่วมกันทำความสะอาด ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุนารี

สำหรับพิธีสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ถือเป็นประเพณีที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
เพื่อให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1,3 ได้สักการะขอพรท่านท้าวสุรนารี ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่เคารพสักการะ ของชาวโคราช ได้ช่วยปกปักคุ้มครองรักษา ให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีความสุข รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้นักศึกษา สามารถศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จนจบการศึกษาตามที่ได้มุ่งหมายไว้ และพบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตตลอดไป

เทคโนโลยี-การศึกษา

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช