เทคโนโลยี-การศึกษา

โรงเรียนพิมายวิทยารวมบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน

ภาคบริหารโลหิตแห่งชาติที่5เตรียมออกรับบริจาคเลือดที่โรงเรียนพิมายวิทยาในวันที่ 3 ส.ค.นี้

 เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย ออกให้ความรู้เรื่องการบริจาคโลหิตแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบริจาคโลหิต และเพื่อให้เกิดความพร้อมก่อนจะร่วมโครงการ “น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ที่โรงเรียนพิมายวิทยา รองศาสตราจารย์นิภาพรรณ ศรีพงษ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นางสาวศิริลักษณ์  เพียกบุนทด หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย พร้อมด้วยทีมประชาสัมพันธ์ และนางสาวพิริยาภรณ์ เชื้อเวียง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพิมาย ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการบริจาคโลหิตแก่ครูและนักเรียน โดยมีนายไพร ร่มเย็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยาให้การต้อนรับ

นางสาวศิริลักษณ์  เพียกขุนทด หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยงานของสภากาชาดไทยโดยตรง ที่มีหน้าที่จ่ายโลหิตให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์สุรินทร์ ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน รวมถึงโรงพยาบาลชุมชน ทำให้ต้องมีการจัดหาโลหิตสำรองไว้อย่างสม่ำเสมอ และขณะนี้ยังคงมีความต้องการโลหิตในทุก ๆ กรุ๊ป  ทำให้การจัดโครงการรณรงค์จัดหาโลหิตต้องจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนพิมายวิทยา ได้ร่วมโครงการ “น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย” Give Blood For Mom  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และในโอกาส 60 ปี ที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกา สภากาชาดไทย โดยจะบริจาคโลหิตพร้อมกันในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 นี้ เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคาร 6 โรงเรียนพิมายวิทยา ซึ่งก็คาดว่าในวันดังกล่าวจะได้โลหิตไม่ต่ำกว่า 40,000 ซีซี

เทคโนโลยี-การศึกษา

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช