เทคโนโลยี-การศึกษา

ราชภัฏโคราชเปิดร้อยไร่ ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ ชมฟรีตลอดงาน

ราชภัฏโคราชเปิดร้อยไร่ ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ 

          หลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเที่ยวชมศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 15 มกราคม2560 เวลา 09.00-18.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่ ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ติดสวนสัตว์นครราชสีมา)

          กิจกรรมภายในงานพบกับ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการถั่วเมล็ดแห้ง เนื่องในวันถั่วเมล็ดแห้งสากล อบรมการผลิตและการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร Goat & Sheep Land กิจกรรมสัตว์หรรษา ชมความสวยงามของทุ่งคอสมอส ทุ่งทานตะวัน และสวนไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ พร้อมทั้งแปลงธัญพืชเพื่อสุขภาพ
เห็ดเศรษฐกิจ และ Farm Machine Zone

          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ1323, 1322 หรือ 081-5931783, 081-5926658, 081-9755606 (ชมฟรีตลอดงาน)

เทคโนโลยี-การศึกษา

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช