ส่วนราชการ – อปท

อบจ.โคราชจัด “บวชสามเณร” 48 รูป เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9

อบจ.โคราชจัด “บวชสามเณร” 48 รูป เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต

                องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ วัดสุทธจินดา และ โรงเรียนวัดสุทธจินดา จัดบรรพชาสมเณรหมู่ 48 รูป เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอประชุมพระราชสมภพ 200 ปี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานฝ่ายฆราวาส และ พระเดชพระคุณพระธรรมโสภณ เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์,ท่านเจ้าคุณพระอุดมธีรคุณ (ภาวัต วิสุทฺเธสโก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร เจ้าคณะอำเภอปากช่อง (ธรรมยุต) นางเอมอร  พุทธจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธจินดา จัดพิธีบรรพชาสามเณรหมู่ เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต โดยมี อาทิ นายธงชัย  ลืออดุลย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานอุปถัมภ์ ร่วมด้วย บริษัท, ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้า, พ่อค้า คหบดี, ส่วนราชการ, องค์กร, มูลนิธิ และประชาชน เจ้าภาพร่วมในการบรรพชาครั้งนี้

ในพิธีบรรพชา มีน้องๆ นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนวัดสุทธจินดา ร่วมบรรพชาจำนวนทั้งสิ้น 48 รูป และเข้าปฏิบัติธรรมคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 ต.ค. 61 ณ วัดป่าโนนม่วง (หิมพานต์ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา) เป็นเวลา 9 วัน 8 คืน และจะลาสิกขา ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคมนี้ เวลา 10.00 น. ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร

ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า โครงการบรรพชาสมเณร 48 รูป เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต รัชกาลที่ 9 ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมบรรพชาจะได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา อย่างถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เพราะปัจจุบันคนส่วนมากที่นับถือศาสนาพุทธ ต้องรู้จักทำทาน รักษาศีล และทำสมาธิเจริญภาวนา ครั้งนี้ก็เช่นกัน สามเณรทั้ง 48 รูป จะได้รู้จักและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา ตนต้องขอชื่นชมสามเณรที่สละเวลาแห่งความสนุกสนานเพื่อเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ขอให้สามเณรทุกรูปจงตั้งใจศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ จะได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันอันจะทำให้พบกับความสำเร็จและความสุขตลอดไป

ส่วนราชการ-อปท.

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช